Siła wpływająca na odchylenie kierunku wiatru pasatowego to siła:

Siła wpływająca na odchylenie kierunku wiatru pasatowego to siła:
corliolisa
bellota
pascala