Kierunek wiatru na mapach synoptycznych odchylony jest od izobar o kąt około:

Kierunek wiatru na mapach synoptycznych odchylony jest od izobar o kąt około:
5° - 10°
15° - 25°
90°