Kierunek NE na mapie to:

Kierunek NE na mapie to:
północny zachód
południowa północ
północny wschód