Kątem natarcia żagla na wiatr nazywamy:

Kątem natarcia żagla na wiatr nazywamy:
kąt między kierunkiem wiatru pozornego a cięciwą żagla
sumę kątów granicznych
kąt natarcia wskaźnika wiatru na grota