Kat martwy i kąt graniczny:

Kat martwy i kąt graniczny:
to takie same wartości ale mają różne nazwy
kąt martwy jest równy sumie dwóch katów granicznych
nie ma żadnej zależności między nimi