Kabestan to urządzenie służące do:

Kabestan to urządzenie służące do:
prowadzenia kontrafału
do klarowania lin
wybierania fałów lub szotów żagla