Jeśli w czasie pracy silnika zaburtowego z otworu kontrolnego obiegu wody chłodzącej przestanie wypływać woda to należy:

Jeśli w czasie pracy silnika zaburtowego z otworu kontrolnego obiegu wody chłodzącej przestanie wypływać woda to należy:
zdjąć z silnika pokrywę aby wspomóc chłodzenie
dolać do paliwa oleju
natychmiast wyłączyć silnik