Jeśli podczas smażenia na kuchence jachtowej zapali się olej na patelni, należy:

Jeśli podczas smażenia na kuchence jachtowej zapali się olej na patelni, należy:
polać patelnię dużą ilością wody
jak najszybciej wyrzucić płonącą patelnię za burtę
przykryć płonącą patelnię pokrywką lub innym niepalnym przedmiotem, odcinając dopływ tlenu