Jednostka prędkości – jeden węzeł to:

Jednostka prędkości – jeden węzeł to:
jedna mila morska na godzinę
10 kilometrów na godzinę
2 kable na godzinę