Jednostka jednego węzła to:

Jednostka jednego węzła to:
kilometr na godzinę
mila morska na godzinę
kabel morski na godzinę