Jedno białe światło sygnalizuje:

Jedno białe światło sygnalizuje:
prawą burtę statku żaglowego
dziób statku o napędzie mechanicznym
rufę dowolnego statku