Jak poprawnie wyłączyć silnik zaburtowy?

Jak poprawnie wyłączyć silnik zaburtowy?
zamknąć dopływ paliwa
wcisnąć przycisk przerywacza zapłonu lub zerwać zrywkę
wyjąć silnik z wody