Jak nazywają się liny do stawiania żagli?

Jak nazywają się liny do stawiania żagli?
sztagi
fały
szoty