Jak nazywa się wzmocniony pas żagla, położony równolegle do bomu, w którym umieszczone są remizki z przewleczonymi reflinkami:

Jak nazywa się wzmocniony pas żagla, położony równolegle do bomu, w którym umieszczone są remizki z przewleczonymi reflinkami:
lik
refbanta
lik wolny