Jak nazywa się okucie do którego mocujemy sztag?

Jak nazywa się okucie do którego mocujemy sztag?
sztagownik
podwięź burtowa
knaga