Jak nazywa się lina wszyta w lik żagla, która zapobiega rozciąganiu się tkaniny i służy jako pomoc przy mocowaniu żagli?

Jak nazywa się lina wszyta w lik żagla, która zapobiega rozciąganiu się tkaniny i służy jako pomoc przy mocowaniu żagli?
reflina
halslinka
liklina