Jak nazywa się lina podtrzymująca maszt od przodu?

Jak nazywa się lina podtrzymująca maszt od przodu?
achtersztag
sztag
kątownik