Jachty balastowe maksymalny moment prostujący osiągają przy kącie:

Jachty balastowe maksymalny moment prostujący osiągają przy kącie:
około 90 stopni
około 45 stopni
około 150 stopni