Jacht żaglowy płynący we mgle powinien nadawać serie dźwięków:

Jacht żaglowy płynący we mgle powinien nadawać serie dźwięków:
jeden długi dźwięk i dwa krótkie
dwa długie dźwięki
jeden krótki dźwięk i jeden długi