Jacht płynie kursem fordewind w taki sposób, że fok jest na lewej burcie a grot po prawej burcie. Jakim halsem płynie jacht?

Jacht płynie kursem fordewind w taki sposób, że fok jest na lewej burcie a grot po prawej burcie. Jakim halsem płynie jacht?
prawym
lewym
nie można określić halsu