Jacht, który jest „zawietrzny” ma środek ożaglowania:

Jacht, który jest „zawietrzny” ma środek ożaglowania:
przed środkiem bocznego oporu
za środkiem bocznego oporu
dokładnie nad środkiem bocznego oporu