Ickiem nazywamy:

Ickiem nazywamy:
krótki odcinek sznurka/tasiemki zawieszony na wantach ułatwiający poczatkującym żeglarzom obserwację kierunku wiatru pozornego
sznurek zamocowany na topie masztu
elektroniczny wskaźnik wiatrowy