Hipotermia jest to stan:

Hipotermia jest to stan:
przegrzania organizmu
wychłodzenia organizmu
zatrucia organizmu