Handreling to:

Handreling to:
uchwyt umieszczony w miejscach gdzie istnieje ryzyko utraty równowagi, na pokładzie przymocowany do ściany nadbudówki, we wnętrzu zamocowany np. w kambuzie
uchwyt do wieszania odbijaczy
uchwyt na napoje