Gwałtowne poruszanie się w zimnej wodzie powoduje:

Gwałtowne poruszanie się w zimnej wodzie powoduje:
skrócenie czasu przeżycia
rozgrzanie organizmu
zmęczenie i senność