Główna belka konstrukcyjna jachtu to:

Główna belka konstrukcyjna jachtu to:
kątnica
żebro
stępka