Gdy po wywrotce jachtu nie ma nadziei na nadejście pomocy, nie udało się postawić jachtu, a pozostawanie przy nim stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia:

Gdy po wywrotce jachtu nie ma nadziei na nadejście pomocy, nie udało się postawić jachtu, a pozostawanie przy nim stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia:
każdy członek Załogi płynie do brzegu na własna rękę
członkowie Załogi płyną do brzegu, utrzymując kontakt wzrokowy
Załoga płynie do brzegu (najlepiej z wiatrem) w jednej grupie zabierając pływające przedmioty jako prowizoryczną "tratwę"