Front chłodny zwiastuje:

Front chłodny zwiastuje:
upalną pogodę
gwałtowne zjawiska pogodowe
pojawienie się lekkiej bryzy