Fordewind to kurs, przy którym odczuwamy wiatr wiejący:

Fordewind to kurs, przy którym odczuwamy wiatr wiejący:
skośnie od rufy jachtu
prostopadle do osi jachtu
dokładnie od rufy jachty