Flagsztok to:

Flagsztok to:
rodzaj liny
rodzaj urządzenia cumowniczego
rodzaj drzewca do którego mocowana jest bandera