Dwa jachty płynące pod żaglami mają kurs kolizyjny. Ustępuje jacht:

Dwa jachty płynące pod żaglami mają kurs kolizyjny. Ustępuje jacht:
płynący prawym halsem
płynący lewym halsem
płynący wolniej