Duży przechył jachtu po gwałtownym wyłożeniu steru na burtę podczas żeglugi spowodowany jest działaniem:

Duży przechył jachtu po gwałtownym wyłożeniu steru na burtę podczas żeglugi spowodowany jest działaniem:
siły oporu
siły hydrodynamicznej
siły odśrodkowej