Dokument o nazwie MPZZM reguluje:

Dokument o nazwie MPZZM reguluje:
zasady kotwiczenia w strefach parków krajobrazowych
zasady wyposażenia statków w środki ratunkowe
zasady mijania się statków na morzu