Do żagli sztormowych należy:

Do żagli sztormowych należy:
trajsel
kliwer
bezan