Do opisania siły wiatru stosuje się skalę:

Do opisania siły wiatru stosuje się skalę:
Pedersena
rumbową
Beauforta