Do opisania siły wiatru stosujemy skalę:

Do opisania siły wiatru stosujemy skalę:
Pedersena
rumbową
Beauforta