Do mocowania żagli przednich na sztagu służą:

Do mocowania żagli przednich na sztagu służą:
kipy
raksy
segrasy