Do mocowania cum na nabrzeżu służy:

Do mocowania cum na nabrzeżu służy:
stenga
poler
segars