Do czego służy obciągacz bomu?

Do czego służy obciągacz bomu?
zapobiega nadmiernemu unoszeniu się bomu pod wpływem parcia wiatru na żagiel
zabezpiecza bom przed wypadnięciem z refpatentu
łączy maszt z nokiem bomu