Dla kursu bajdewind wiatr pozorny jest odczuwany:

Dla kursu bajdewind wiatr pozorny jest odczuwany:
od strony dziobu
prostopadle do osi jachtu
od strony rufy