Dla jakiego kursu względem wiatru, kierunek i zwrot wiatru rzeczywistego i pozornego są takie same?

Dla jakiego kursu względem wiatru, kierunek i zwrot wiatru rzeczywistego i pozornego są takie same?
baksztag
fordewind
półwiatr