Czy nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności?

Czy nieudzielenie pomocy człowiekowi znajdującemu się w bezpośrednim niebezpieczeństwie utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności?
tylko kara grzywny
nie
tak, jeżeli osoba, która może udzielić pomocy, nie narażałaby siebie na podobne niebezpieczeństwo