Czerwona boja w rejonie oznakowania IALA A oznacza:

Czerwona boja w rejonie oznakowania IALA A oznacza:
prawą stronę szlaku żeglownego
lewą stronę szlaku żeglownego
koniec szlaku żeglownego