Czerwona boja w kształcie walca w rejonie oznakowania IALA B oznacza:

Czerwona boja w kształcie walca w rejonie oznakowania IALA B oznacza:
prawą stronę szlaku żeglownego
lewą stronę szlaku żeglownego
odosobnione niebezpieczeństwo