Czerwona boja w kształcie walca na śródlądziu oznacza:

Czerwona boja w kształcie walca na śródlądziu oznacza:
prawą stronę szlaku żeglownego
lewą stronę szlaku żeglownego
koniec szlaku żeglownego