Czas od wypadnięcia za burtę do momentu wystąpienia hipotermii jest zależny:

Czas od wypadnięcia za burtę do momentu wystąpienia hipotermii jest zależny:
wyłącznie od temperatury wody
od temperatury wody, rodzaju ubrania i kondycji fizycznej wpadającego
wyłącznie od temperatury otoczenia