Co powinno cechować linkę, na której podawane jest koło ratunkowe?

Co powinno cechować linkę, na której podawane jest koło ratunkowe?
niepalność
rozciągliwość
pływalność