Co oznacza ta boja:

Co oznacza ta boja:
rozgałęzienie szlaku wodnego
miejsce niebezpieczne na środku szlaku wodnego
bezpieczna woda