Co oznacza ta boja:

Co oznacza ta boja:
rozgałęzienie toru wodnego
miejsce niebezpieczne na środku toru wodnego
bezpieczna woda