Co nie stanowi wyposażenia pasa ratunkowego?

Co nie stanowi wyposażenia pasa ratunkowego?
gwizdek
lampka
pławka dymna