Brzegi żagla to liki noszące odpowiednie nazwy:

Brzegi żagla to liki noszące odpowiednie nazwy:
lik pionowy, lik poziomy, lik skośny
lik przedni, lik dolny, lik wolny
lik masztowy, lik bomowy, lik pusty