Bom to:

Bom to:
drzewiec ruchomy mocujący lik dolny grot żagla
górna część masztu
rodzaj drzewca na którym zawieszana jest bandera